Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Xearz
 • Panalo:
  $3.11
 • Portuna:
  33.0%
 • Matagumpay na tiket:
  2363
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986722024-04-14 12:09:51
$1.06
34.1%
$1.02
33.0%
$1.02
32.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Kinetic: Wraith Spin
  Kinetic: Wraith Spin
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Gambits of Nishai Pauldrons
  Gambits of Nishai Pauldrons
  $0.27
 • Barding of the Maze Keeper
  Barding of the Maze Keeper
  $0.27
 • Tail of Depraved Malformation
  Tail of Depraved Malformation
  $0.27
 • Infused Foliage of Eldritch Gnarl
  Infused Foliage of Eldritch Gnarl
  $0.26
БОЖЕНЬКА
 • Panalo:
  $3.09
 • Portuna:
  33.7%
 • Matagumpay na tiket:
  521
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986712024-04-14 12:02:28
$2.05
66.3%
$1.04
33.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Lumpo and Rupertus - Head
  Lumpo and Rupertus - Head
  $0.51
 • Contessa's Creed Weapon
  Contessa's Creed Weapon
  $0.47
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.06
БОЖЕНЬКА
 • Panalo:
  $6.60
 • Portuna:
  17.2%
 • Matagumpay na tiket:
  6247
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986702024-04-14 12:00:18
$2.04
31.0%
$2.05
31.0%
$1.37
20.8%
$1.13
17.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Taunt: Party On? Party Off!
  Taunt: Party On? Party Off!
  $2.04
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Taunt: Fiendish Swag!
  Taunt: Fiendish Swag!
  $0.67
 • Lumpo and Rupertus - Head
  Lumpo and Rupertus - Head
  $0.51
 • Contessa's Creed Weapon
  Contessa's Creed Weapon
  $0.47
 • Hollow Jack
  Hollow Jack
  $0.47
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.39
Xearz
 • Panalo:
  $5.73
 • Portuna:
  25.2%
 • Matagumpay na tiket:
  3562
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986692024-04-14 11:58:11
$2.04
35.7%
$1.45
25.2%
$1.22
21.2%
$1.02
17.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Taunt: Party On? Party Off!
  Taunt: Party On? Party Off!
  $2.04
 • Desert Burn Outfit
  Desert Burn Outfit
  $1.02
 • Inscribed Familiars of Glorious Inspiration
  Inscribed Familiars of Glorious Inspiration
  $1.00
 • Lumpo and Rupertus - Head
  Lumpo and Rupertus - Head
  $0.51
 • Contessa's Creed Weapon
  Contessa's Creed Weapon
  $0.47
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.47
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.21
Xearz
 • Panalo:
  $11.01
 • Portuna:
  13.0%
 • Matagumpay na tiket:
  4049
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986682024-04-14 11:55:48
$5.17
46.9%
$2.04
18.6%
$1.43
13.0%
$1.34
12.2%
$1.02
9.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Reaper's Wreath
  Reaper's Wreath
  $5.17
 • Taunt: Party On? Party Off!
  Taunt: Party On? Party Off!
  $2.04
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.02
 • Master Artificer's Hammer
  Master Artificer's Hammer
  $0.89
 • Lumpo and Rupertus - Head
  Lumpo and Rupertus - Head
  $0.51
 • Contessa's Creed Weapon
  Contessa's Creed Weapon
  $0.47
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.45
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.45
Xearz
 • Panalo:
  $11.46
 • Portuna:
  9.0%
 • Matagumpay na tiket:
  9419
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986672024-04-14 11:50:36
$3.28
28.7%
$3.07
26.8%
$3.05
26.6%
$1.03
9.0%
$1.02
8.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Hunter of the Crystal Drift
  Hunter of the Crystal Drift
  $3.07
 • Cult of Aktok
  Cult of Aktok
  $3.05
 • Chill of the Keeper's Gaze
  Chill of the Keeper's Gaze
  $1.75
 • Inscribed Kindred of the Iron Dragon
  Inscribed Kindred of the Iron Dragon
  $1.53
 • Lumpo and Rupertus - Head
  Lumpo and Rupertus - Head
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
souagg ♡
 • Panalo:
  $4.84
 • Portuna:
  42.6%
 • Matagumpay na tiket:
  1972
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986662024-04-14 11:46:10
$2.06
42.6%
$1.75
36.1%
$1.03
21.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Chill of the Keeper's Gaze
  Chill of the Keeper's Gaze
  $1.75
 • Kinetic: Wraith Spin
  Kinetic: Wraith Spin
  $1.03
 • Spirit of the Sacred Grove - Bow
  Spirit of the Sacred Grove - Bow
  $0.52
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Familiars of Glorious Inspiration
  Familiars of Glorious Inspiration
  $0.42
 • Effigy Block of The Fall 2016 Battle Pass Level III
  Effigy Block of The Fall 2016 Battle Pass Level III
  $0.10
Красный Хаги Ваги
 • Panalo:
  $12.56
 • Portuna:
  27.8%
 • Matagumpay na tiket:
  11248
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986652024-04-14 11:44:40
$3.88
30.9%
$3.49
27.8%
$3.07
24.5%
$1.09
8.6%
$1.02
8.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Paragon's Pride
  Paragon's Pride
  $1.03
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.02
 • Taunt: To Hell and Back!
  Taunt: To Hell and Back!
  $1.02
 • Combine of the Loomkeeper
  Combine of the Loomkeeper
  $0.63
 • Blade of Reckless Vigor
  Blade of Reckless Vigor
  $0.61
 • Inscribed Spirit Bear of the War-Burrow Ravager
  Inscribed Spirit Bear of the War-Burrow Ravager
  $0.53
 • Crown of Omoz
  Crown of Omoz
  $0.52
 • Immortal Treasure II 2020
  Immortal Treasure II 2020
  $0.52
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.51
 • Inscribed Lil' Nova
  Inscribed Lil' Nova
  $0.51
 • Ancient Cultist
  Ancient Cultist
  $0.47
 • Chimes of the Temple
  Chimes of the Temple
  $0.45
 • Basket of the Fae Forager
  Basket of the Fae Forager
  $0.45
 • Familiars of Glorious Inspiration
  Familiars of Glorious Inspiration
  $0.40
 • Tools of the Mad Harvester Set
  Tools of the Mad Harvester Set
  $0.28
Красный Хаги Ваги
 • Panalo:
  $7.77
 • Portuna:
  22.6%
 • Matagumpay na tiket:
  1256
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986642024-04-14 11:02:39
$3.96
51.0%
$2.05
26.4%
$1.76
22.6%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Order of the Wandering Flame
  Order of the Wandering Flame
  $3.26
 • Compact of the Guardian Construct Style Unlock
  Compact of the Guardian Construct Style Unlock
  $1.76
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Antipode Couriers
  Antipode Couriers
  $0.26
 • Antipode Couriers
  Antipode Couriers
  $0.21
 • Golden Dark Maw Inhibitor
  Golden Dark Maw Inhibitor
  $0.21
 • Eye of Omoz
  Eye of Omoz
  $0.04
Красный Хаги Ваги
 • Panalo:
  $4.07
 • Portuna:
  35.4%
 • Matagumpay na tiket:
  3108
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9986632024-04-14 10:57:45
$2.63
64.6%
$1.44
35.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • The Tentacular Timelord Set
  The Tentacular Timelord Set
  $1.13
 • Paragon's Pride
  Paragon's Pride
  $1.02
 • Iceforged Set
  Iceforged Set
  $0.56
 • Effigy Block of The Fall 2016 Battle Pass Level III
  Effigy Block of The Fall 2016 Battle Pass Level III
  $0.49
 • Inscribed Armguards of the Dwarf Engineer
  Inscribed Armguards of the Dwarf Engineer
  $0.48
 • Jade Reckoning
  Jade Reckoning
  $0.39
Ipakita mas