Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Yohan @
 • Panalo:
  $13.22
 • Portuna:
  54.2%
 • Matagumpay na tiket:
  3310
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098932024-05-24 17:41:12
$7.17
54.2%
$3.11
23.6%
$1.85
14.0%
$1.09
8.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Trust of the Benefactor 2019
  Trust of the Benefactor 2019
  $1.57
 • Inscribed Bloodstained Britches
  Inscribed Bloodstained Britches
  $1.55
 • Inscribed Medium Frostmoot
  Inscribed Medium Frostmoot
  $1.14
 • Inscribed Golden Seclusions of the Void
  Inscribed Golden Seclusions of the Void
  $1.14
 • Malefic Drake's Hood
  Malefic Drake's Hood
  $1.09
 • Inscribed Golden Edict of Shadows
  Inscribed Golden Edict of Shadows
  $0.81
 • Trek of the Trailblazer
  Trek of the Trailblazer
  $0.81
 • Inscribed White Sentry
  Inscribed White Sentry
  $0.80
 • Curiosity
  Curiosity
  $0.65
 • Compact of the Guardian Construct Style Unlock
  Compact of the Guardian Construct Style Unlock
  $0.60
 • Bloodroot Guard
  Bloodroot Guard
  $0.60
 • Exponent of the Endless Stars
  Exponent of the Endless Stars
  $0.60
 • Wyvern Hatchling Fire Upgrade
  Wyvern Hatchling Fire Upgrade
  $0.50
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.49
 • Golden Sullen Sanctum
  Golden Sullen Sanctum
  $0.49
 • Inscribed Crown of the Ocean Conqueror
  Inscribed Crown of the Ocean Conqueror
  $0.31
 • Complete Helm of the Manticore
  Complete Helm of the Manticore
  $0.08
Джесси
 • Panalo:
  $11.96
 • Portuna:
  21.2%
 • Matagumpay na tiket:
  6167
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098922024-05-24 17:39:31
$4.36
36.5%
$2.53
21.2%
$2.40
20.1%
$1.58
13.2%
$1.09
9.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Tormented Staff
  Tormented Staff
  $1.58
 • Wyrmwrought Flare
  Wyrmwrought Flare
  $0.90
 • Hellfire Insurgent Head
  Hellfire Insurgent Head
  $0.82
 • Surgical Precision
  Surgical Precision
  $0.82
 • Inscribed Beard of the Scourge Dominion
  Inscribed Beard of the Scourge Dominion
  $0.60
 • Inscribed Spikes of the Umizar Crawler
  Inscribed Spikes of the Umizar Crawler
  $0.60
 • Inscribed Mercurial's Call
  Inscribed Mercurial's Call
  $0.60
 • Exponent of the Endless Stars
  Exponent of the Endless Stars
  $0.60
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
Yohan @
 • Panalo:
  $21.36
 • Portuna:
  66.1%
 • Matagumpay na tiket:
  8799
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098912024-05-24 17:37:28
$14.12
66.1%
$2.83
13.3%
$1.63
7.6%
$1.63
7.6%
$1.14
5.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Truebark Adherent
  Truebark Adherent
  $2.90
 • Spirethorn Regalia
  Spirethorn Regalia
  $2.88
 • Infused Shade of the Spiteful Eye
  Infused Shade of the Spiteful Eye
  $2.88
 • Mantle of the Cinder Baron
  Mantle of the Cinder Baron
  $2.83
 • TheFatRat Warrior Songs Music Pack
  TheFatRat Warrior Songs Music Pack
  $2.82
 • Wavecutter
  Wavecutter
  $1.63
 • Inscribed Golden Seclusions of the Void
  Inscribed Golden Seclusions of the Void
  $1.14
 • Inscribed Medium Frostmoot
  Inscribed Medium Frostmoot
  $1.14
 • Surgical Precision
  Surgical Precision
  $0.82
 • Infused Helm of the Umizar Crawler
  Infused Helm of the Umizar Crawler
  $0.82
 • Complete Helm of the Manticore
  Complete Helm of the Manticore
  $0.73
 • Head of the Forlorn Maze
  Head of the Forlorn Maze
  $0.55
 • Head of the Forlorn Maze
  Head of the Forlorn Maze
  $0.22
Смотрящий
 • Panalo:
  $9.21
 • Portuna:
  13.5%
 • Matagumpay na tiket:
  927
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098902024-05-24 17:25:58
$1.76
19.1%
$1.75
19.0%
$1.63
17.7%
$1.52
16.5%
$1.30
14.2%
$1.24
13.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Lucid Torment Style Unlock
  Lucid Torment Style Unlock
  $1.75
 • Desert Burn Cap
  Desert Burn Cap
  $1.74
 • Wavecutter
  Wavecutter
  $1.63
 • Complete Helm of the Manticore
  Complete Helm of the Manticore
  $0.82
 • Inscribed Crown of the Ocean Conqueror
  Inscribed Crown of the Ocean Conqueror
  $0.54
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Gloves of the Hunt Eternal
  Gloves of the Hunt Eternal
  $0.49
 • Gloves of the Hunt Eternal
  Gloves of the Hunt Eternal
  $0.49
 • Armor of the Daemonfell Flame
  Armor of the Daemonfell Flame
  $0.43
 • Torment of the Chainbreaker
  Torment of the Chainbreaker
  $0.41
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.32
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.02
 • Wyvern Hatchling Fire Upgrade
  Wyvern Hatchling Fire Upgrade
  $0.01
Смотрящий
 • Panalo:
  $11.99
 • Portuna:
  32.6%
 • Matagumpay na tiket:
  3338
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098892024-05-24 17:24:15
$3.91
32.6%
$2.54
21.2%
$2.18
18.2%
$1.76
14.7%
$1.59
13.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Belt of Eternal Night
  Belt of Eternal Night
  $2.18
 • Somnus Player Sticker - TI 2022
  Somnus Player Sticker - TI 2022
  $2.18
 • Pauldrons of Vile Reliquary
  Pauldrons of Vile Reliquary
  $1.74
 • Inscribed Unbroken Fealty
  Inscribed Unbroken Fealty
  $0.97
 • Surgical Precision
  Surgical Precision
  $0.82
 • Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  $0.76
 • Golden Ice Blossom
  Golden Ice Blossom
  $0.65
 • Burning Jack Bomber
  Burning Jack Bomber
  $0.56
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.56
 • Head of the Forlorn Maze
  Head of the Forlorn Maze
  $0.55
 • Inscribed 4X Multicast Fireblasts
  Inscribed 4X Multicast Fireblasts
  $0.55
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.50
kronozy
 • Panalo:
  $8.55
 • Portuna:
  19.1%
 • Matagumpay na tiket:
  6674
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098882024-05-24 17:22:16
$2.43
28.3%
$2.30
26.8%
$1.63
19.1%
$1.11
13.0%
$1.09
12.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Vigil Signet
  Inscribed Vigil Signet
  $1.64
 • Wavecutter
  Wavecutter
  $1.63
 • Inscribed Form of Eternal Purgatory
  Inscribed Form of Eternal Purgatory
  $0.89
 • Promise of the First Dawn
  Promise of the First Dawn
  $0.77
 • Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  $0.76
 • Golden Ice Blossom
  Golden Ice Blossom
  $0.65
 • Burning Jack Bomber
  Burning Jack Bomber
  $0.56
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.56
 • Plunder of the High Seas
  Plunder of the High Seas
  $0.54
 • Inscribed Crown of the Ocean Conqueror
  Inscribed Crown of the Ocean Conqueror
  $0.54
CHU(⊙_⊙)UDO 💦
 • Panalo:
  $11.61
 • Portuna:
  44.8%
 • Matagumpay na tiket:
  7532
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098872024-05-24 17:19:50
$5.20
44.8%
$2.47
21.3%
$1.64
14.1%
$1.21
10.4%
$1.09
9.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Trust of the Benefactor 2020
  Trust of the Benefactor 2020
  $1.85
 • Armor of the Outland Ravager
  Armor of the Outland Ravager
  $1.74
 • Inscribed Tormented Staff
  Inscribed Tormented Staff
  $1.73
 • Inscribed Daughters of Hydrophiinae
  Inscribed Daughters of Hydrophiinae
  $1.73
 • Inscribed Vigil Signet
  Inscribed Vigil Signet
  $1.64
 • Loading Screen of the Vermillion Crucible
  Loading Screen of the Vermillion Crucible
  $1.09
 • Golden Ice Blossom
  Golden Ice Blossom
  $0.65
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.56
 • Inscribed The Bell of Meranthia
  Inscribed The Bell of Meranthia
  $0.48
 • Helm of the Bitterwing Legacy
  Helm of the Bitterwing Legacy
  $0.15
Джесси
 • Panalo:
  $6.20
 • Portuna:
  23.8%
 • Matagumpay na tiket:
  1566
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098862024-05-24 17:10:46
$1.97
31.8%
$1.64
26.4%
$1.47
23.8%
$1.11
17.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Belt of the Azurite Warden
  Belt of the Azurite Warden
  $1.09
 • Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  $0.76
 • Golden Ice Blossom
  Golden Ice Blossom
  $0.65
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.56
 • Death Charge Set
  Death Charge Set
  $0.56
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.56
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.55
 • Gloves of the Hunt Eternal
  Gloves of the Hunt Eternal
  $0.54
 • Inscribed Crimson Pique
  Inscribed Crimson Pique
  $0.50
 • Staff of the Rambling Fatebender
  Staff of the Rambling Fatebender
  $0.38
 • Lineage Broken Scale
  Lineage Broken Scale
  $0.05
Смотрящий
 • Panalo:
  $8.67
 • Portuna:
  43.2%
 • Matagumpay na tiket:
  2091
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098852024-05-24 17:08:57
$3.75
43.2%
$1.85
21.3%
$1.81
20.9%
$1.27
14.6%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Cannon of the Occultist's Pursuit
  Cannon of the Occultist's Pursuit
  $2.66
 • Trust of the Benefactor 2020
  Trust of the Benefactor 2020
  $1.85
 • Belt of the Azurite Warden
  Belt of the Azurite Warden
  $1.09
 • Cruel Reprisal
  Cruel Reprisal
  $0.72
 • Trek of the Trailblazer
  Trek of the Trailblazer
  $0.65
 • Surgical Precision
  Surgical Precision
  $0.61
 • Inscribed The Bell of Meranthia
  Inscribed The Bell of Meranthia
  $0.55
 • Maraxiform's Fate Bundle
  Maraxiform's Fate Bundle
  $0.55
Интимный Прыщик
 • Panalo:
  $14.13
 • Portuna:
  7.8%
 • Matagumpay na tiket:
  10626
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10098842024-05-24 17:07:01
$4.59
32.5%
$3.85
27.2%
$3.28
23.2%
$1.32
9.3%
$1.10
7.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Cannon of the Occultist's Pursuit
  Cannon of the Occultist's Pursuit
  $3.85
 • Urushin Huntsman
  Urushin Huntsman
  $3.28
 • Harsh Sojourn
  Harsh Sojourn
  $1.99
 • Surgical Precision
  Surgical Precision
  $0.82
 • Promise of the First Dawn
  Promise of the First Dawn
  $0.77
 • Trek of the Trailblazer
  Trek of the Trailblazer
  $0.65
 • Surgical Precision
  Surgical Precision
  $0.61
 • Inscribed The Bell of Meranthia
  Inscribed The Bell of Meranthia
  $0.55
 • Mecha Boots of Travel Mk III
  Mecha Boots of Travel Mk III
  $0.55
 • Crimson Pique
  Crimson Pique
  $0.55
 • Inscribed Kindred of the Cursed Drum
  Inscribed Kindred of the Cursed Drum
  $0.49
 • Staff of the Rambling Fatebender
  Staff of the Rambling Fatebender
  $0.03
Ipakita mas