Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
chilly willy
 • Panalo:
  $5.29
 • Portuna:
  21.8%
 • Matagumpay na tiket:
  4093
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276552024-07-20 10:27:11
$1.65
31.3%
$1.26
23.9%
$1.22
23.0%
$1.15
21.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Golden Profane Union
  Inscribed Golden Profane Union
  $1.65
 • Iceflight Edifice
  Iceflight Edifice
  $1.15
 • Inscribed Belt of the Razorwyrm
  Inscribed Belt of the Razorwyrm
  $0.61
 • Inscribed Arcane Infestation Spiderling
  Inscribed Arcane Infestation Spiderling
  $0.61
 • Complete Helm of the Manticore
  Complete Helm of the Manticore
  $0.44
 • Small Frostmoot
  Small Frostmoot
  $0.32
 • Inscribed Guard of Sinister Lightning
  Inscribed Guard of Sinister Lightning
  $0.32
 • Inscribed Guard of Sinister Lightning
  Inscribed Guard of Sinister Lightning
  $0.18
mercury
 • Panalo:
  $3.43
 • Portuna:
  33.4%
 • Matagumpay na tiket:
  1865
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276542024-07-20 10:24:53
$2.29
66.6%
$1.15
33.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Totem of Deep Magma
  Totem of Deep Magma
  $1.13
 • Inscribed Rattlebite
  Inscribed Rattlebite
  $1.10
 • Complete Helm of the Manticore
  Complete Helm of the Manticore
  $0.44
 • Small Frostmoot
  Small Frostmoot
  $0.37
 • Inscribed Guard of Sinister Lightning
  Inscribed Guard of Sinister Lightning
  $0.33
 • Aurora: Wolf Pup of Icewrack Emoticon
  Aurora: Wolf Pup of Icewrack Emoticon
  $0.06
mercury
 • Panalo:
  $6.49
 • Portuna:
  17.1%
 • Matagumpay na tiket:
  3714
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276532024-07-20 10:22:30
$2.17
33.4%
$1.69
26.1%
$1.52
23.4%
$1.11
17.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Propellers of the Vespidun Hunter-Killer
  Propellers of the Vespidun Hunter-Killer
  $2.17
 • Endurance of the Bogmarch
  Endurance of the Bogmarch
  $1.62
 • Spoils from the Shifting Sorcerer Bundle
  Spoils from the Shifting Sorcerer Bundle
  $1.11
 • Inscribed Wings of the Fireflight Scion
  Inscribed Wings of the Fireflight Scion
  $0.51
 • Complete Helm of the Manticore
  Complete Helm of the Manticore
  $0.51
 • Inscribed Guard of Sinister Lightning
  Inscribed Guard of Sinister Lightning
  $0.51
 • Inscribed Aethereal Crescent Wand
  Inscribed Aethereal Crescent Wand
  $0.07
mercury
 • Panalo:
  $4.20
 • Portuna:
  36.1%
 • Matagumpay na tiket:
  1258
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276522024-07-20 10:17:33
$1.57
37.4%
$1.52
36.1%
$1.11
26.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Spoils from the Shifting Sorcerer Bundle
  Spoils from the Shifting Sorcerer Bundle
  $1.11
 • Immortal Treasure I 2022
  Immortal Treasure I 2022
  $0.56
 • Inscribed Maw of Eztzhok
  Inscribed Maw of Eztzhok
  $0.51
 • Small Frostmoot
  Small Frostmoot
  $0.51
 • Complete Helm of the Manticore
  Complete Helm of the Manticore
  $0.51
 • Inscribed Wings of the Fireflight Scion
  Inscribed Wings of the Fireflight Scion
  $0.51
 • Small Frostmoot
  Small Frostmoot
  $0.51
I'M UNDER THE WATER
 • Panalo:
  $5.92
 • Portuna:
  18.7%
 • Matagumpay na tiket:
  4726
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276512024-07-20 10:05:23
$1.71
28.9%
$1.57
26.6%
$1.53
25.8%
$1.11
18.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Reaper's Wreath
  Inscribed Reaper's Wreath
  $1.71
 • Garb of the Darkbrew Enforcer
  Garb of the Darkbrew Enforcer
  $1.11
 • Eye of Omoz
  Eye of Omoz
  $0.57
 • Inscribed Lineage Bracers of Broken Scale
  Inscribed Lineage Bracers of Broken Scale
  $0.57
 • Taunt: Shake Your Money Maker
  Taunt: Shake Your Money Maker
  $0.56
 • Inscribed Wings of the Fireflight Scion
  Inscribed Wings of the Fireflight Scion
  $0.51
 • Taunt: Shake Your Money Maker
  Taunt: Shake Your Money Maker
  $0.46
 • Inscribed Guard of Sinister Lightning
  Inscribed Guard of Sinister Lightning
  $0.43
mercury
 • Panalo:
  $7.76
 • Portuna:
  14.3%
 • Matagumpay na tiket:
  3781
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276502024-07-20 09:32:20
$3.32
42.8%
$1.11
14.4%
$1.11
14.3%
$1.11
14.3%
$1.11
14.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Blade of the Survivor
  Blade of the Survivor
  $2.19
 • Taunt: The Cat Dancer!
  Taunt: The Cat Dancer!
  $1.13
 • Garb of the Darkbrew Enforcer
  Garb of the Darkbrew Enforcer
  $1.11
 • The Fires of Exort Set
  The Fires of Exort Set
  $0.57
 • Infused Helm of the Umizar Crawler
  Infused Helm of the Umizar Crawler
  $0.55
 • Infused Helm of the Umizar Crawler
  Infused Helm of the Umizar Crawler
  $0.55
 • Faeriesnap Spriteleaf
  Faeriesnap Spriteleaf
  $0.55
 • Tail of Curious Coldspell
  Tail of Curious Coldspell
  $0.28
 • Mark of the First Hunt
  Mark of the First Hunt
  $0.28
 • Garb of the Rain Forest Refugee
  Garb of the Rain Forest Refugee
  $0.28
 • Frost Auburn Hideaway
  Frost Auburn Hideaway
  $0.28
Understand
 • Panalo:
  $2.78
 • Portuna:
  47.4%
 • Matagumpay na tiket:
  1117
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276492024-07-20 09:18:51
$1.46
52.6%
$1.32
47.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Helm of the Narrow Fates
  Inscribed Helm of the Narrow Fates
  $1.32
 • Kinetic: Salvaged Sword
  Kinetic: Salvaged Sword
  $1.13
 • Shock of the Anvil
  Shock of the Anvil
  $0.33
vlados02
 • Panalo:
  $7.92
 • Portuna:
  41.9%
 • Matagumpay na tiket:
  5279
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276482024-07-20 09:15:22
$3.32
41.9%
$1.80
22.8%
$1.66
21.0%
$1.13
14.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Blade of the Survivor
  Blade of the Survivor
  $2.19
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.66
 • Immortal Treasure III 2019
  Immortal Treasure III 2019
  $1.16
 • Kinetic: Salvaged Sword
  Kinetic: Salvaged Sword
  $1.13
 • Taunt: The Cat Dancer!
  Taunt: The Cat Dancer!
  $1.13
 • Shock of the Anvil
  Shock of the Anvil
  $0.64
Understand
 • Panalo:
  $9.97
 • Portuna:
  45.4%
 • Matagumpay na tiket:
  6809
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276472024-07-20 09:08:54
$4.53
45.4%
$2.64
26.5%
$1.66
16.7%
$1.14
11.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Bracers of Aeons
  Inscribed Bracers of Aeons
  $3.37
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.66
 • Helm of the Elemental Imperator
  Helm of the Elemental Imperator
  $1.32
 • Inscribed Helm of the Narrow Fates
  Inscribed Helm of the Narrow Fates
  $1.32
 • Immortal Treasure III 2019
  Immortal Treasure III 2019
  $1.16
 • Shock of the Anvil
  Shock of the Anvil
  $1.14
Understand
 • Panalo:
  $10.64
 • Portuna:
  34.6%
 • Matagumpay na tiket:
  3148
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №10276462024-07-20 09:07:07
$5.61
52.8%
$3.68
34.6%
$1.34
12.6%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Cannon of the Occultist's Pursuit
  Cannon of the Occultist's Pursuit
  $5.61
 • Vigilance of the Manticore
  Vigilance of the Manticore
  $3.33
 • Immortal Treasure III 2019
  Immortal Treasure III 2019
  $1.34
 • Blade of Reckless Vigor
  Blade of Reckless Vigor
  $0.35
Ipakita mas