Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
1984938
 • Panalo:
  $6.31
 • Portuna:
  33.5%
 • Matagumpay na tiket:
  2089
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823182024-03-04 02:48:56
$3.15
49.9%
$2.11
33.5%
$1.05
16.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Bonkers the Mad
  Bonkers the Mad
  $2.11
 • Gambits of Nishai
  Gambits of Nishai
  $2.10
 • Transversant Soul
  Transversant Soul
  $1.05
 • Inscribed Scavenging Guttleslug
  Inscribed Scavenging Guttleslug
  $1.05
DOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $5.12
 • Portuna:
  20.5%
 • Matagumpay na tiket:
  4206
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823172024-03-04 02:46:41
$2.08
40.5%
$1.99
38.9%
$1.05
20.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Astral Origins - Shoulder
  Astral Origins - Shoulder
  $2.08
 • Transversant Soul
  Transversant Soul
  $1.05
 • Inscribed Scavenging Guttleslug
  Inscribed Scavenging Guttleslug
  $1.05
 • Inscribed Scavenging Guttleslug
  Inscribed Scavenging Guttleslug
  $0.94
me? you?
 • Panalo:
  $2.10
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1170
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823162024-03-04 02:44:50
$1.05
50.0%
$1.05
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Scavenging Guttleslug
  Inscribed Scavenging Guttleslug
  $1.05
 • Inscribed Scavenging Guttleslug
  Inscribed Scavenging Guttleslug
  $1.05
DOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $3.16
 • Portuna:
  33.4%
 • Matagumpay na tiket:
  2008
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823152024-03-04 02:41:58
$1.05
33.4%
$1.05
33.4%
$1.05
33.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Transversant Soul
  Transversant Soul
  $1.05
 • Transversant Soul
  Transversant Soul
  $1.05
 • Inscribed Scavenging Guttleslug
  Inscribed Scavenging Guttleslug
  $1.05
DOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $2.35
 • Portuna:
  44.7%
 • Matagumpay na tiket:
  2184
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823142024-03-04 02:36:41
$1.30
55.3%
$1.05
44.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Transversant Soul
  Transversant Soul
  $1.05
 • Aghanim's 2021 Ageless Heirlooms
  Aghanim's 2021 Ageless Heirlooms
  $0.78
 • Chimes of the Temple
  Chimes of the Temple
  $0.43
 • Fortune's Tout
  Fortune's Tout
  $0.09
me? you?
 • Panalo:
  $2.45
 • Portuna:
  57.1%
 • Matagumpay na tiket:
  833
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823132024-03-04 02:32:38
$1.40
57.1%
$1.05
42.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Transversant Soul
  Transversant Soul
  $1.05
 • Aghanim's 2021 Ageless Heirlooms
  Aghanim's 2021 Ageless Heirlooms
  $0.78
 • Chimes of the Temple
  Chimes of the Temple
  $0.43
 • Fortune's Tout
  Fortune's Tout
  $0.19
$kywalker
 • Panalo:
  $4.98
 • Portuna:
  49.2%
 • Matagumpay na tiket:
  1513
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823122024-03-04 01:26:19
$2.45
49.2%
$1.48
29.8%
$1.05
21.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Infused Armor of the Fearful Aria
  Infused Armor of the Fearful Aria
  $2.45
 • Shadows of Ravensmane
  Shadows of Ravensmane
  $1.06
 • Chimes of the Temple
  Chimes of the Temple
  $0.43
 • Fortune's Tout
  Fortune's Tout
  $0.26
 • The Wolf Hunter
  The Wolf Hunter
  $0.26
 • Fortune's Tout
  Fortune's Tout
  $0.26
 • The Wolf Hunter
  The Wolf Hunter
  $0.26
Толстый
 • Panalo:
  $3.29
 • Portuna:
  32.0%
 • Matagumpay na tiket:
  2650
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823112024-03-04 00:41:54
$1.18
35.9%
$1.06
32.1%
$1.05
32.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Scavenging Guttleslug
  Scavenging Guttleslug
  $1.06
 • Inscribed Profane Union
  Inscribed Profane Union
  $0.56
 • Flower Staff of the Peace-Bringer
  Flower Staff of the Peace-Bringer
  $0.53
 • Visage of the Arctic Owlbear Clan
  Visage of the Arctic Owlbear Clan
  $0.53
 • Chimes of the Temple
  Chimes of the Temple
  $0.53
 • Battle of the Year Beast
  Battle of the Year Beast
  $0.10
Толстый
 • Panalo:
  $3.63
 • Portuna:
  29.1%
 • Matagumpay na tiket:
  1641
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823102024-03-04 00:33:04
$1.52
41.9%
$1.06
29.1%
$1.05
29.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Taunt: Party On? Party Off!
  Taunt: Party On? Party Off!
  $1.06
 • Scavenging Guttleslug
  Scavenging Guttleslug
  $1.06
 • Taunt: Party On? Party Off!
  Taunt: Party On? Party Off!
  $1.05
 • Battle of the Year Beast
  Battle of the Year Beast
  $0.47
me? you?
 • Panalo:
  $3.16
 • Portuna:
  33.4%
 • Matagumpay na tiket:
  381
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9823092024-03-04 00:27:51
$1.06
33.4%
$1.06
33.4%
$1.05
33.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Shadows of Ravensmane
  Shadows of Ravensmane
  $1.06
 • Scavenging Guttleslug
  Scavenging Guttleslug
  $1.06
 • Taunt: Party On? Party Off!
  Taunt: Party On? Party Off!
  $1.05
Ipakita mas