Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
2high4u(play on KDA)
 • Panalo:
  $22.05
 • Portuna:
  24.2%
 • Matagumpay na tiket:
  12205
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371392023-12-06 11:56:32
$6.73
30.5%
$5.33
24.2%
$4.92
22.3%
$2.64
12.0%
$1.35
6.1%
$1.08
4.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Mischief of the Fae Forager
  Mischief of the Fae Forager
  $4.84
 • Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  $2.64
 • Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  $2.64
 • SLTV Star Series 9 Loading Screen
  SLTV Star Series 9 Loading Screen
  $1.07
 • Unities of Discord - Off-Hand
  Unities of Discord - Off-Hand
  $0.84
 • Arena Champion Armor
  Arena Champion Armor
  $0.74
 • Heavy Tenderizer
  Heavy Tenderizer
  $0.73
 • Keeper of Oloxicam's Glass Hourglass
  Keeper of Oloxicam's Glass Hourglass
  $0.59
 • Inscribed Glaive of the Reef Kyte Rider
  Inscribed Glaive of the Reef Kyte Rider
  $0.55
 • Inscribed Glaive of the Reef Kyte Rider
  Inscribed Glaive of the Reef Kyte Rider
  $0.55
 • Inscribed Maw of Eztzhok
  Inscribed Maw of Eztzhok
  $0.54
 • Inscribed Maw of Eztzhok
  Inscribed Maw of Eztzhok
  $0.54
 • Tail of the Elemental Imperator
  Tail of the Elemental Imperator
  $0.54
 • Sect of Kaktos
  Sect of Kaktos
  $0.54
 • Promise of the First Dawn
  Promise of the First Dawn
  $0.54
 • Sect of Kaktos
  Sect of Kaktos
  $0.54
 • Gladiator's Revenge
  Gladiator's Revenge
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • Cursed Mega-Kills: GLaDOS
  Cursed Mega-Kills: GLaDOS
  $0.48
 • Rustic Finery
  Rustic Finery
  $0.28
 • Servant of the Sightless Shamans Belt
  Servant of the Sightless Shamans Belt
  $0.27
 • Inscribed Pauldron of the Hellsworn
  Inscribed Pauldron of the Hellsworn
  $0.27
 • Inscribed Pauldron of the Hellsworn
  Inscribed Pauldron of the Hellsworn
  $0.17
 • Inscribed Reaver
  Inscribed Reaver
  $0.03
2high4u(play on KDA)
 • Panalo:
  $11.19
 • Portuna:
  12.2%
 • Matagumpay na tiket:
  3076
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371382023-12-06 11:55:01
$2.68
23.9%
$2.58
23.0%
$1.93
17.3%
$1.57
14.0%
$1.37
12.2%
$1.06
9.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Gimlek Decanter
  Inscribed Gimlek Decanter
  $2.68
 • Wyrmwrought Flare
  Wyrmwrought Flare
  $1.09
 • Unities of Discord - Off-Hand
  Unities of Discord - Off-Hand
  $0.84
 • Arena Champion Armor
  Arena Champion Armor
  $0.74
 • Cyclone Wave Smasher of the Divine Anchor
  Cyclone Wave Smasher of the Divine Anchor
  $0.74
 • Keeper of Oloxicam's Glass Hourglass
  Keeper of Oloxicam's Glass Hourglass
  $0.59
 • Inscribed Glaive of the Reef Kyte Rider
  Inscribed Glaive of the Reef Kyte Rider
  $0.55
 • Tail of the Elemental Imperator
  Tail of the Elemental Imperator
  $0.54
 • Flight of the Undying Light
  Flight of the Undying Light
  $0.54
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • Pauldron of the Surging Wind
  Pauldron of the Surging Wind
  $0.28
 • Rustic Finery
  Rustic Finery
  $0.28
 • Mount of the Burning Nightmare
  Mount of the Burning Nightmare
  $0.28
 • Arms of Burning Turmoil Set
  Arms of Burning Turmoil Set
  $0.23
 • Immortal Treasure I 2022
  Immortal Treasure I 2022
  $0.16
 • Taunt: To Hell and Back!
  Taunt: To Hell and Back!
  $0.05
 • Inscribed Primal Peacemaker
  Inscribed Primal Peacemaker
  $0.01
2high4u(play on KDA)
 • Panalo:
  $5.40
 • Portuna:
  20.3%
 • Matagumpay na tiket:
  4183
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371372023-12-06 11:53:30
$1.11
20.5%
$1.10
20.3%
$1.07
19.8%
$1.07
19.8%
$1.06
19.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Blood Shard
  Blood Shard
  $1.10
 • SLTV Star Series 9 Loading Screen
  SLTV Star Series 9 Loading Screen
  $1.07
 • Cursed Mega-Kills: GLaDOS
  Cursed Mega-Kills: GLaDOS
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • Mount of the Burning Nightmare
  Mount of the Burning Nightmare
  $0.28
 • Pauldron of the Surging Wind
  Pauldron of the Surging Wind
  $0.28
 • Rustic Finery
  Rustic Finery
  $0.28
 • Inscribed Primal Peacemaker
  Inscribed Primal Peacemaker
  $0.28
zxcsnused
 • Panalo:
  $7.93
 • Portuna:
  13.4%
 • Matagumpay na tiket:
  5223
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371362023-12-06 11:51:58
$2.64
33.3%
$1.48
18.7%
$1.41
17.8%
$1.34
16.9%
$1.06
13.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  $2.64
 • Crown of the Ageless Fae
  Crown of the Ageless Fae
  $1.06
 • Belt of the Elemental Imperator
  Belt of the Elemental Imperator
  $0.74
 • Inscribed Dress of the Ephemeral Haunt
  Inscribed Dress of the Ephemeral Haunt
  $0.74
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.48
 • Corset of the Master Thief
  Corset of the Master Thief
  $0.39
 • Armor of the Shambling Draug
  Armor of the Shambling Draug
  $0.28
 • Aquemerald Blade
  Aquemerald Blade
  $0.28
 • Blade of the Fractured Order
  Blade of the Fractured Order
  $0.28
 • Bloodfeather Feast
  Bloodfeather Feast
  $0.28
 • Ainidul the Eternal
  Ainidul the Eternal
  $0.23
 • Corset of the Master Thief
  Corset of the Master Thief
  $0.01
I will crit
 • Panalo:
  $3.80
 • Portuna:
  42.1%
 • Matagumpay na tiket:
  70
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371352023-12-06 11:48:26
$1.60
42.1%
$1.14
30.0%
$1.06
28.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Stone Seer
  Stone Seer
  $1.54
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • Enveloping Despair
  Enveloping Despair
  $0.28
 • Winter Lineage Humble Drifter Hat
  Winter Lineage Humble Drifter Hat
  $0.28
 • Immortal Treasure I 2022
  Immortal Treasure I 2022
  $0.28
 • Armor of the Hunter's Glory
  Armor of the Hunter's Glory
  $0.28
 • Inscribed Marauder's Wings
  Inscribed Marauder's Wings
  $0.06
 • Taunt: To Hell and Back!
  Taunt: To Hell and Back!
  $0.04
Black One
 • Panalo:
  $27.89
 • Portuna:
  44.3%
 • Matagumpay na tiket:
  16697
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371342023-12-06 11:44:44
$12.35
44.3%
$4.78
17.1%
$2.67
9.6%
$2.54
9.1%
$1.24
4.5%
$1.11
4.0%
$1.08
3.9%
$1.06
3.8%
$1.06
3.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Hellborn Grasp
  Hellborn Grasp
  $6.32
 • Bane of the Deathstalkers - Head
  Bane of the Deathstalkers - Head
  $6.03
 • Shoulder of the Dark Reservoir
  Shoulder of the Dark Reservoir
  $2.67
 • Bane of the Deathstalkers - Shoulder
  Bane of the Deathstalkers - Shoulder
  $2.65
 • Crazed Tassels of the Black Death
  Crazed Tassels of the Black Death
  $2.54
 • Crown of the Ageless Fae
  Crown of the Ageless Fae
  $1.06
 • Crown of the Ageless Fae
  Crown of the Ageless Fae
  $1.06
 • Inscribed Snowball Stinger
  Inscribed Snowball Stinger
  $0.54
 • Promise of the First Dawn
  Promise of the First Dawn
  $0.54
 • Eye of the Lost Star
  Eye of the Lost Star
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.46
 • Bloodfeather Feast
  Bloodfeather Feast
  $0.28
 • Skyfire Apostate
  Skyfire Apostate
  $0.28
 • Bow of the Beholder
  Bow of the Beholder
  $0.28
 • Winter Lineage Humble Drifter Hat
  Winter Lineage Humble Drifter Hat
  $0.28
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.25
irinaDOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $5.05
 • Portuna:
  21.8%
 • Matagumpay na tiket:
  1680
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371332023-12-06 11:42:53
$1.59
31.5%
$1.29
25.6%
$1.10
21.8%
$1.06
21.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Announcer: Monkey King
  Announcer: Monkey King
  $1.59
 • Wandering Harlequin's Regalia
  Wandering Harlequin's Regalia
  $1.06
 • The International 2021 Lineage Treasure
  The International 2021 Lineage Treasure
  $0.48
 • Bow of the Beholder
  Bow of the Beholder
  $0.28
 • Skyfire Apostate
  Skyfire Apostate
  $0.28
 • Winter Lineage Humble Drifter Hat
  Winter Lineage Humble Drifter Hat
  $0.28
 • Enveloping Despair
  Enveloping Despair
  $0.28
 • Armor of the Hunter's Glory
  Armor of the Hunter's Glory
  $0.28
 • Immortal Treasure I 2022
  Immortal Treasure I 2022
  $0.28
 • Taunt: To Hell and Back!
  Taunt: To Hell and Back!
  $0.20
 • Bloodfeather Feast
  Bloodfeather Feast
  $0.06
irinaDOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $2.45
 • Portuna:
  43.5%
 • Matagumpay na tiket:
  768
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371322023-12-06 11:40:20
$1.38
56.5%
$1.06
43.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Anvil of the Earthwright
  Anvil of the Earthwright
  $0.84
 • Promise of the First Dawn
  Promise of the First Dawn
  $0.54
 • Winter Lineage Humble Drifter Hat
  Winter Lineage Humble Drifter Hat
  $0.28
 • Taunt: To Hell and Back!
  Taunt: To Hell and Back!
  $0.27
 • Servant of the Sightless Shamans Belt
  Servant of the Sightless Shamans Belt
  $0.27
 • Bow of the Beholder
  Bow of the Beholder
  $0.24
Желанный❣
 • Panalo:
  $47.93
 • Portuna:
  19.3%
 • Matagumpay na tiket:
  12856
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371312023-12-06 11:37:33
$15.80
33.0%
$10.63
22.2%
$9.23
19.3%
$6.40
13.3%
$2.65
5.5%
$1.10
2.3%
$1.06
2.2%
$1.06
2.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Whisky the Stout Artifact
  Whisky the Stout Artifact
  $15.80
 • Prismatic: Dungeon Doom
  Prismatic: Dungeon Doom
  $10.63
 • Boilerplate Bruiser
  Boilerplate Bruiser
  $5.26
 • Shoulder of the Dark Reservoir
  Shoulder of the Dark Reservoir
  $2.67
 • Bane of the Deathstalkers - Shoulder
  Bane of the Deathstalkers - Shoulder
  $2.65
 • Bane of the Deathstalkers - Shoulder
  Bane of the Deathstalkers - Shoulder
  $2.65
 • Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  Inscribed Thirst of Eztzhok - Off-Hand
  $2.64
 • Crown of the Ageless Fae
  Crown of the Ageless Fae
  $1.06
 • Inscribed Pauldron of the Hellsworn
  Inscribed Pauldron of the Hellsworn
  $0.54
 • Sect of Kaktos
  Sect of Kaktos
  $0.54
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • Inscribed Reaver
  Inscribed Reaver
  $0.46
 • Sigil Mask of the Bladekeeper
  Sigil Mask of the Bladekeeper
  $0.46
 • Stuntwood Sanctuary
  Stuntwood Sanctuary
  $0.40
 • Armor of the Hunter's Glory
  Armor of the Hunter's Glory
  $0.28
 • Enveloping Despair
  Enveloping Despair
  $0.28
 • Immortal Treasure I 2022
  Immortal Treasure I 2022
  $0.28
 • Skyfire Apostate
  Skyfire Apostate
  $0.28
Кун-Фу Падла
 • Panalo:
  $6.24
 • Portuna:
  31.5%
 • Matagumpay na tiket:
  2017
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №9371302023-12-06 11:35:11
$2.07
33.3%
$1.96
31.5%
$1.13
18.2%
$1.06
17.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Dirgesworn Dynasty
  Dirgesworn Dynasty
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • White the Blueheart
  White the Blueheart
  $0.53
 • Gauntlets of Grim Reformation
  Gauntlets of Grim Reformation
  $0.53
 • Treasure Upgrade Infuser - Winter 2016
  Treasure Upgrade Infuser - Winter 2016
  $0.53
 • Stuntwood Sanctuary
  Stuntwood Sanctuary
  $0.48
 • Sigil Mask of the Bladekeeper
  Sigil Mask of the Bladekeeper
  $0.48
 • Stuntwood Sanctuary
  Stuntwood Sanctuary
  $0.48
 • Sigil Mask of the Bladekeeper
  Sigil Mask of the Bladekeeper
  $0.47
 • Stuntwood Sanctuary
  Stuntwood Sanctuary
  $0.39
 • Boilerplate Bruiser
  Boilerplate Bruiser
  $0.35
 • Bloodfeather Feast
  Bloodfeather Feast
  $0.28
 • Bow of the Beholder
  Bow of the Beholder
  $0.28
 • Winter Lineage Humble Drifter Hat
  Winter Lineage Humble Drifter Hat
  $0.28
 • Enveloping Despair
  Enveloping Despair
  $0.10
Ipakita mas