Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Аниме
 • Panalo:
  $5.59
 • Portuna:
  26.7%
 • Matagumpay na tiket:
  3927
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988932023-09-22 09:23:55
$1.49
26.7%
$1.03
18.4%
$1.02
18.3%
$1.02
18.3%
$1.02
18.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Greevil
  Golden Greevil
  $1.49
 • Prodigy of Prefectura - Shoulder
  Prodigy of Prefectura - Shoulder
  $1.02
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Lucentyr
  Lucentyr
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Belt of Glorious Inspiration
  Belt of Glorious Inspiration
  $0.51
 • Inscribed Double Vision
  Inscribed Double Vision
  $0.21
 • Glitter Miposhka Player Sticker - TI 2022
  Glitter Miposhka Player Sticker - TI 2022
  $0.21
 • Inscribed Pack of the Barrier Rogue
  Inscribed Pack of the Barrier Rogue
  $0.21
 • Inscribed Vesture of the Unkind Countess
  Inscribed Vesture of the Unkind Countess
  $0.21
 • Off-Hand Weapon of the Forsaken Flame
  Off-Hand Weapon of the Forsaken Flame
  $0.17
ez win DOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $9.98
 • Portuna:
  15.4%
 • Matagumpay na tiket:
  1211
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988922023-09-22 09:21:11
$1.53
15.4%
$1.49
15.0%
$1.42
14.2%
$1.29
12.9%
$1.12
11.3%
$1.07
10.8%
$1.02
10.2%
$1.02
10.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Blacksmith's Blessings
  Blacksmith's Blessings
  $1.12
 • Brumal Berserker
  Brumal Berserker
  $0.57
 • Searing Dominator
  Searing Dominator
  $0.57
 • Inscribed The Barren Vector
  Inscribed The Barren Vector
  $0.52
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Lucentyr
  Lucentyr
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Lucentyr
  Lucentyr
  $0.47
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.40
 • Helm of the Nimble Edge
  Helm of the Nimble Edge
  $0.25
 • Glaive of Eternal Night
  Glaive of Eternal Night
  $0.25
 • Helm of the Elemental Imperator
  Helm of the Elemental Imperator
  $0.21
Nikee_Kim
 • Panalo:
  $6.35
 • Portuna:
  16.2%
 • Matagumpay na tiket:
  2955
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988912023-09-22 09:18:59
$1.23
19.3%
$1.03
16.2%
$1.03
16.2%
$1.02
16.1%
$1.02
16.1%
$1.02
16.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Raikage Warrior
  Raikage Warrior
  $1.23
 • Prodigy of Prefectura - Shoulder
  Prodigy of Prefectura - Shoulder
  $1.02
 • Heir of Menace Arms
  Heir of Menace Arms
  $0.52
 • Inscribed The Barren Vector
  Inscribed The Barren Vector
  $0.52
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Dials of Claszureme Set
  Dials of Claszureme Set
  $0.26
 • Everlasting Heat
  Everlasting Heat
  $0.26
 • Inscribed Cauldron of Summons
  Inscribed Cauldron of Summons
  $0.26
 • Mark of the First Hunt
  Mark of the First Hunt
  $0.26
Nikee_Kim
 • Panalo:
  $6.20
 • Portuna:
  18.1%
 • Matagumpay na tiket:
  2090
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988902023-09-22 09:17:17
$1.61
26.0%
$1.38
22.2%
$1.12
18.1%
$1.07
17.3%
$1.02
16.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Span of Black Nihility
  Inscribed Span of Black Nihility
  $0.59
 • Heir of Menace Arms
  Heir of Menace Arms
  $0.52
 • Blissful Knave
  Blissful Knave
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Lucentyr
  Lucentyr
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.48
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.45
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.45
 • Pack of the Occultist's Pursuit
  Pack of the Occultist's Pursuit
  $0.20
 • Swine Powder Barrel
  Swine Powder Barrel
  $0.20
 • Gauntlet of the Treacherous Demon
  Gauntlet of the Treacherous Demon
  $0.09
 • Inscribed Red Guard
  Inscribed Red Guard
  $0.05
 • Inscribed Mark of the Radiant Protector
  Inscribed Mark of the Radiant Protector
  $0.05
 • Inscribed Helm of the Harbinger
  Inscribed Helm of the Harbinger
  $0.05
Kira_Yoshikage
 • Panalo:
  $8.36
 • Portuna:
  12.3%
 • Matagumpay na tiket:
  3202
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988892023-09-22 09:14:43
$1.12
13.4%
$1.06
12.7%
$1.04
12.5%
$1.03
12.3%
$1.03
12.3%
$1.02
12.2%
$1.02
12.2%
$1.02
12.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Blacksmith's Blessings
  Blacksmith's Blessings
  $1.12
 • Treasure of the Cherished Hoard
  Treasure of the Cherished Hoard
  $1.04
 • Elemental Fury Music Pack
  Elemental Fury Music Pack
  $1.03
 • Helm of the Elemental Imperator
  Helm of the Elemental Imperator
  $1.03
 • Prodigy of Prefectura - Shoulder
  Prodigy of Prefectura - Shoulder
  $1.02
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Doll of the Dead's Arms
  Doll of the Dead's Arms
  $0.13
 • Fire Tribunal Set
  Fire Tribunal Set
  $0.13
 • Form of the Great Grey Set
  Form of the Great Grey Set
  $0.13
 • Frozen Cloud Forged Great Wings
  Frozen Cloud Forged Great Wings
  $0.13
 • Gauntlet of the Treacherous Demon
  Gauntlet of the Treacherous Demon
  $0.13
 • Compendium Umbra Rider
  Compendium Umbra Rider
  $0.13
 • Armor of the Elusive Destroyer
  Armor of the Elusive Destroyer
  $0.13
 • Covetous Greevil
  Covetous Greevil
  $0.13
ez win DOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $7.59
 • Portuna:
  13.6%
 • Matagumpay na tiket:
  1007
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988882023-09-22 09:13:02
$1.33
17.6%
$1.10
14.5%
$1.04
13.7%
$1.03
13.6%
$1.03
13.6%
$1.02
13.5%
$1.02
13.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Stygian Maw
  Stygian Maw
  $1.10
 • Kindred of the Cursed
  Kindred of the Cursed
  $1.04
 • Helm of the Elemental Imperator
  Helm of the Elemental Imperator
  $1.03
 • Shock of the Anvil
  Shock of the Anvil
  $1.02
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.47
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.47
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.47
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.40
 • Inscribed Cauldron of Summons
  Inscribed Cauldron of Summons
  $0.26
 • Dials of Claszureme Set
  Dials of Claszureme Set
  $0.26
 • Mark of the First Hunt
  Mark of the First Hunt
  $0.26
 • Everlasting Heat
  Everlasting Heat
  $0.26
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.05
Kira_Yoshikage
 • Panalo:
  $10.98
 • Portuna:
  9.4%
 • Matagumpay na tiket:
  5703
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988872023-09-22 09:11:15
$3.05
27.8%
$1.95
17.8%
$1.48
13.5%
$1.42
12.9%
$1.03
9.4%
$1.02
9.3%
$1.02
9.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Infused Tunic of the Wandering Flame
  Infused Tunic of the Wandering Flame
  $3.05
 • Inscribed Garb of the Corridan Maestro
  Inscribed Garb of the Corridan Maestro
  $1.42
 • Elemental Fury Music Pack
  Elemental Fury Music Pack
  $1.03
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.45
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.42
Kirigaya Kazuto.mode: two swords
 • Panalo:
  $11.22
 • Portuna:
  18.2%
 • Matagumpay na tiket:
  9515
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988862023-09-22 09:09:41
$2.19
19.5%
$2.05
18.2%
$1.67
14.8%
$1.22
10.9%
$1.03
9.2%
$1.02
9.1%
$1.02
9.1%
$1.02
9.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Blade of the Stormcharge Dragoon
  Blade of the Stormcharge Dragoon
  $2.19
 • Inscribed Fin King's Charm
  Inscribed Fin King's Charm
  $1.67
 • Humanity's Last Breath: Void Music Pack
  Humanity's Last Breath: Void Music Pack
  $1.54
 • Arms of the Bladebreaker Order Set
  Arms of the Bladebreaker Order Set
  $1.03
 • Discipline of the Dark Star Weapon
  Discipline of the Dark Star Weapon
  $0.75
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.37
 • Everlasting Heat
  Everlasting Heat
  $0.09
Kirigaya Kazuto.mode: two swords
 • Panalo:
  $19.49
 • Portuna:
  10.5%
 • Matagumpay na tiket:
  1340
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988852023-09-22 09:08:10
$5.06
26.0%
$4.20
21.5%
$2.19
11.2%
$2.04
10.5%
$2.04
10.5%
$1.52
7.8%
$1.40
7.2%
$1.03
5.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Soaring Cache
  Soaring Cache
  $5.06
 • Humanity's Last Breath: Void Music Pack
  Humanity's Last Breath: Void Music Pack
  $1.54
 • Golden Fortune's Tout
  Golden Fortune's Tout
  $1.52
 • Arena Champion Armor
  Arena Champion Armor
  $1.40
 • Inscribed Shock of the Anvil
  Inscribed Shock of the Anvil
  $1.03
 • Elemental Fury Music Pack
  Elemental Fury Music Pack
  $1.03
 • Astral Origins - Belt
  Astral Origins - Belt
  $1.02
 • Pachyderm Powderwagon Remote Mine
  Pachyderm Powderwagon Remote Mine
  $0.61
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Blissful Knave
  Blissful Knave
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.47
 • Dazolator
  Dazolator
  $0.19
CandyFN
 • Panalo:
  $8.76
 • Portuna:
  34.9%
 • Matagumpay na tiket:
  6663
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №8988842023-09-22 09:06:39
$3.05
34.9%
$2.09
23.9%
$1.54
17.5%
$1.04
11.9%
$1.03
11.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Infused Tunic of the Wandering Flame
  Infused Tunic of the Wandering Flame
  $3.05
 • Humanity's Last Breath: Void Music Pack
  Humanity's Last Breath: Void Music Pack
  $1.54
 • Discipline of the Dark Star Weapon
  Discipline of the Dark Star Weapon
  $1.07
 • Inscribed Shock of the Anvil
  Inscribed Shock of the Anvil
  $1.03
 • Pachyderm Powderwagon Remote Mine
  Pachyderm Powderwagon Remote Mine
  $0.61
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.43
Ipakita mas