Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Kira_Yoshikage
 • Panalo:
  $1.57
 • Portuna:
  32.7%
 • Matagumpay na tiket:
  861
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182842023-09-22 09:32:45
$0.54
34.6%
$0.51
32.7%
$0.51
32.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Wail of the Winter Revenant
  Wail of the Winter Revenant
  $0.54
 • Belt of Glorious Inspiration
  Belt of Glorious Inspiration
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
qkll FAIL
 • Panalo:
  $2.05
 • Portuna:
  25.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1544
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182832023-09-22 09:31:27
$1.02
50.0%
$0.51
25.0%
$0.51
25.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Prodigy of Prefectura - Shoulder
  Prodigy of Prefectura - Shoulder
  $1.02
 • Belt of Glorious Inspiration
  Belt of Glorious Inspiration
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
qkll FAIL
 • Panalo:
  $1.98
 • Portuna:
  43.3%
 • Matagumpay na tiket:
  781
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182822023-09-22 09:31:10
$0.86
43.3%
$0.61
30.9%
$0.51
25.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Pachyderm Powderwagon Remote Mine
  Pachyderm Powderwagon Remote Mine
  $0.61
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Inscribed Mask of the Mad Harvester
  Inscribed Mask of the Mad Harvester
  $0.35
Kira_Yoshikage
 • Panalo:
  $1.92
 • Portuna:
  46.8%
 • Matagumpay na tiket:
  1498
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182812023-09-22 09:29:31
$0.90
46.8%
$0.51
26.6%
$0.51
26.6%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Lucentyr
  Lucentyr
  $0.47
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.43
Kira_Yoshikage
 • Panalo:
  $2.59
 • Portuna:
  19.8%
 • Matagumpay na tiket:
  254
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182802023-09-22 09:28:23
$1.57
60.5%
$0.51
19.8%
$0.51
19.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Golden Piscean Pulverizer
  Inscribed Golden Piscean Pulverizer
  $1.57
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
qkll FAIL
 • Panalo:
  $2.56
 • Portuna:
  20.1%
 • Matagumpay na tiket:
  1623
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182792023-09-22 09:28:11
$1.54
59.9%
$0.51
20.1%
$0.51
20.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Belt of Glorious Inspiration
  Belt of Glorious Inspiration
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Arms of the Frostshard Ascendant
  Arms of the Frostshard Ascendant
  $0.41
 • Sempiternal Revelations Arms
  Sempiternal Revelations Arms
  $0.11
qkll FAIL
 • Panalo:
  $2.93
 • Portuna:
  19.8%
 • Matagumpay na tiket:
  369
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182782023-09-22 09:28:06
$1.84
62.8%
$0.58
19.8%
$0.51
17.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.48
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.47
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.44
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.42
 • Blade of Enduring Solitude
  Blade of Enduring Solitude
  $0.10
АВТОБУС
 • Panalo:
  $3.07
 • Portuna:
  66.7%
 • Matagumpay na tiket:
  2268
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182772023-09-22 09:27:09
$2.05
66.7%
$0.51
16.7%
$0.51
16.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Belt of Glorious Inspiration
  Belt of Glorious Inspiration
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Oaths of the Dragonborn Wing
  Oaths of the Dragonborn Wing
  $0.51
 • Immortal Treasure II 2019
  Immortal Treasure II 2019
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
Kira_Yoshikage
 • Panalo:
  $1.54
 • Portuna:
  33.3%
 • Matagumpay na tiket:
  462
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182762023-09-22 09:27:04
$0.51
33.3%
$0.51
33.3%
$0.51
33.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Eldritch Gnarl
  Eldritch Gnarl
  $0.51
 • Lucentyr
  Lucentyr
  $0.51
Kira_Yoshikage
 • Panalo:
  $2.50
 • Portuna:
  20.5%
 • Matagumpay na tiket:
  500
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №17182752023-09-22 09:26:56
$1.47
59.0%
$0.51
20.5%
$0.51
20.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.51
 • Belt of Glorious Inspiration
  Belt of Glorious Inspiration
  $0.51
 • Belt of Glorious Inspiration
  Belt of Glorious Inspiration
  $0.51
 • Complete Armor of Sacred Light
  Complete Armor of Sacred Light
  $0.45
Ipakita mas