Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Xearz
 • Panalo:
  $2.08
 • Portuna:
  49.2%
 • Matagumpay na tiket:
  544
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800112024-04-14 12:17:24
$1.02
49.2%
$0.53
25.4%
$0.53
25.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Belt of Harvest's Hound
  Belt of Harvest's Hound
  $0.53
 • Paragon's Rebuke
  Paragon's Rebuke
  $0.27
 • Malefic Drake's Strike
  Malefic Drake's Strike
  $0.26
Xearz
 • Panalo:
  $2.09
 • Portuna:
  48.9%
 • Matagumpay na tiket:
  699
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800102024-04-14 12:16:10
$1.02
48.9%
$0.54
25.8%
$0.53
25.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Ethereal: Diretide Blight
  Ethereal: Diretide Blight
  $0.53
 • Inscribed Mask of Odocoeleus
  Inscribed Mask of Odocoeleus
  $0.45
 • Infused Foliage of Eldritch Gnarl
  Infused Foliage of Eldritch Gnarl
  $0.09
Xearz
 • Panalo:
  $3.67
 • Portuna:
  71.1%
 • Matagumpay na tiket:
  2441
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800092024-04-14 12:15:59
$2.61
71.1%
$0.53
14.5%
$0.53
14.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Inscribed Spirit Bear of the War-Burrow Ravager
  Inscribed Spirit Bear of the War-Burrow Ravager
  $0.53
 • Contessa's Creed Weapon
  Contessa's Creed Weapon
  $0.53
 • Familiars of Glorious Inspiration
  Familiars of Glorious Inspiration
  $0.47
 • Tail of Depraved Malformation
  Tail of Depraved Malformation
  $0.09
irinaDOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $4.73
 • Portuna:
  13.4%
 • Matagumpay na tiket:
  4537
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800082024-04-14 12:15:38
$3.07
64.9%
$1.02
21.6%
$0.63
13.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Kinetic: Wraith Spin
  Kinetic: Wraith Spin
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Inscribed Mask of Odocoeleus
  Inscribed Mask of Odocoeleus
  $0.45
 • Infused Foliage of Eldritch Gnarl
  Infused Foliage of Eldritch Gnarl
  $0.18
Xearz
 • Panalo:
  $2.69
 • Portuna:
  38.1%
 • Matagumpay na tiket:
  753
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800072024-04-14 12:15:29
$1.02
38.1%
$1.02
38.1%
$0.64
23.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Familiars of Glorious Inspiration
  Familiars of Glorious Inspiration
  $0.47
 • Tail of Depraved Malformation
  Tail of Depraved Malformation
  $0.17
irinaDOTA2EXPERT
 • Panalo:
  $2.53
 • Portuna:
  20.8%
 • Matagumpay na tiket:
  624
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800062024-04-14 12:15:18
$1.48
58.3%
$0.53
20.9%
$0.53
20.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Contessa's Creed Weapon
  Contessa's Creed Weapon
  $0.53
 • Inscribed Mask of Odocoeleus
  Inscribed Mask of Odocoeleus
  $0.45
 • Mega-Kills: The Stanley Parable
  Mega-Kills: The Stanley Parable
  $0.27
 • Inscribed Emissary's Blade
  Inscribed Emissary's Blade
  $0.26
San
 • Panalo:
  $3.02
 • Portuna:
  17.5%
 • Matagumpay na tiket:
  365
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800052024-04-14 12:15:07
$1.96
64.9%
$0.53
17.5%
$0.53
17.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Ethereal: Diretide Blight
  Ethereal: Diretide Blight
  $0.53
 • Taunt: Ghostriding
  Taunt: Ghostriding
  $0.53
 • Banners of the Arctic Hall
  Banners of the Arctic Hall
  $0.53
 • Belt of Harvest's Hound
  Belt of Harvest's Hound
  $0.53
 • Lumpo and Rupertus - Head
  Lumpo and Rupertus - Head
  $0.45
 • Taunt: Funk of the Dead
  Taunt: Funk of the Dead
  $0.45
Xearz
 • Panalo:
  $2.58
 • Portuna:
  39.7%
 • Matagumpay na tiket:
  875
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800042024-04-14 12:15:01
$1.02
39.7%
$1.02
39.7%
$0.53
20.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Inscribed Mask of Odocoeleus
  Inscribed Mask of Odocoeleus
  $0.53
Xearz
 • Panalo:
  $2.06
 • Portuna:
  49.6%
 • Matagumpay na tiket:
  942
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800032024-04-14 12:14:43
$1.02
49.6%
$0.53
25.6%
$0.51
24.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Edge of the Lost Order
  Golden Edge of the Lost Order
  $1.02
 • Banners of the Arctic Hall
  Banners of the Arctic Hall
  $0.53
 • Taunt: Funk of the Dead
  Taunt: Funk of the Dead
  $0.51
Xearz
 • Panalo:
  $2.07
 • Portuna:
  49.6%
 • Matagumpay na tiket:
  594
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №20800022024-04-14 12:14:37
$1.02
49.6%
$0.53
25.6%
$0.51
24.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Taunt: Ghostriding
  Taunt: Ghostriding
  $0.53
 • Lumpo and Rupertus - Head
  Lumpo and Rupertus - Head
  $0.51
Ipakita mas