Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
No no no
 • Panalo:
  $40.21
 • Portuna:
  14.0%
 • Matagumpay na tiket:
  4153
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088152024-04-14 11:05:00
$28.78
71.6%
$5.83
14.5%
$5.61
14.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Complete Wings of the Ethereal Monarch
  Complete Wings of the Ethereal Monarch
  $6.30
 • Vigilance of the Manticore
  Vigilance of the Manticore
  $5.63
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $5.61
 • Dark Artistry Pauldrons
  Dark Artistry Pauldrons
  $5.61
 • Dark Artistry Pauldrons
  Dark Artistry Pauldrons
  $5.61
 • Inscribed Helm of the Winged Sentinel
  Inscribed Helm of the Winged Sentinel
  $1.13
 • Gambits of Nishai
  Gambits of Nishai
  $1.05
 • Desert Burn Outfit
  Desert Burn Outfit
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Scourge of the Skyrangers Weapon
  Scourge of the Skyrangers Weapon
  $0.60
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $0.47
1:0
 • Panalo:
  $29.97
 • Portuna:
  62.0%
 • Matagumpay na tiket:
  15363
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088142024-04-14 11:03:18
$18.58
62.0%
$5.76
19.2%
$5.63
18.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Complete Wings of the Ethereal Monarch
  Complete Wings of the Ethereal Monarch
  $6.30
 • Vigilance of the Manticore
  Vigilance of the Manticore
  $5.63
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $5.61
 • Dark Artistry Pauldrons
  Dark Artistry Pauldrons
  $5.61
 • Gambits of Nishai
  Gambits of Nishai
  $1.05
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Crest of the Flowering Shade
  Infused Crest of the Flowering Shade
  $1.02
 • Infused Slab of Erupting Wrath
  Infused Slab of Erupting Wrath
  $0.65
No no no
 • Panalo:
  $10.76
 • Portuna:
  52.1%
 • Matagumpay na tiket:
  1055
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088132024-04-14 11:00:40
$5.61
52.1%
$5.15
47.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Dark Artistry Pauldrons
  Dark Artistry Pauldrons
  $5.61
 • Desert Burn Morty
  Desert Burn Morty
  $5.15
1:0
 • Panalo:
  $106.11
 • Portuna:
  84.4%
 • Matagumpay na tiket:
  35617
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088122024-04-14 10:58:19
$89.59
84.4%
$11.22
10.6%
$5.30
5.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Murrissey the Smeevil
  Unusual Murrissey the Smeevil
  $83.29
 • Complete Wings of the Ethereal Monarch
  Complete Wings of the Ethereal Monarch
  $6.30
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $5.61
 • Dark Artistry Pauldrons
  Dark Artistry Pauldrons
  $5.61
 • Gambits of Nishai
  Gambits of Nishai
  $2.05
 • Frostivus 2019 Treasure
  Frostivus 2019 Treasure
  $1.13
 • Thunder Spirit
  Thunder Spirit
  $1.10
 • Paragon's Pride
  Paragon's Pride
  $1.02
1:0
 • Panalo:
  $106.56
 • Portuna:
  61.3%
 • Matagumpay na tiket:
  42948
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088112024-04-14 10:52:25
$65.33
61.3%
$35.96
33.7%
$5.27
4.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Jagged Honor
  Jagged Honor
  $35.96
 • Golden Basher Blades
  Golden Basher Blades
  $21.50
 • Elder Timebreaker
  Elder Timebreaker
  $20.43
 • Provocation of Ruin Mask
  Provocation of Ruin Mask
  $10.23
 • Inscribed Nothlic Burden
  Inscribed Nothlic Burden
  $5.51
 • Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  $5.47
 • Geodesic Eidolon
  Geodesic Eidolon
  $1.53
 • Inscribed Crown of Tears
  Inscribed Crown of Tears
  $1.23
 • Vigil Signet
  Vigil Signet
  $1.13
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.02
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.02
 • Bearing of the King Restored Style Unlock
  Bearing of the King Restored Style Unlock
  $0.96
 • Inscribed Aspect of Oscilla
  Inscribed Aspect of Oscilla
  $0.56
1:0
 • Panalo:
  $68.76
 • Portuna:
  31.3%
 • Matagumpay na tiket:
  54598
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088102024-04-14 10:50:45
$21.50
31.3%
$21.20
30.8%
$20.43
29.7%
$5.63
8.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Basher Blades
  Golden Basher Blades
  $21.50
 • Elder Timebreaker
  Elder Timebreaker
  $20.43
 • Provocation of Ruin Mask
  Provocation of Ruin Mask
  $10.23
 • Inscribed Nothlic Burden
  Inscribed Nothlic Burden
  $5.51
 • Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  $5.47
 • Inscribed Crown of Tears
  Inscribed Crown of Tears
  $1.23
 • Bearing of the King Restored Style Unlock
  Bearing of the King Restored Style Unlock
  $1.13
 • Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  Inscribed Arc of Manta - Off-Hand
  $1.13
 • Inscribed Golden Edge of the Lost Order
  Inscribed Golden Edge of the Lost Order
  $1.13
 • Inscribed Armour of the Exiled Ronin
  Inscribed Armour of the Exiled Ronin
  $0.56
 • Spirit of the Sacred Grove - Bow
  Spirit of the Sacred Grove - Bow
  $0.46
Тазик ?
 • Panalo:
  $84.64
 • Portuna:
  18.7%
 • Matagumpay na tiket:
  74212
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088092024-04-14 10:49:24
$35.75
42.2%
$16.62
19.6%
$16.47
19.5%
$15.81
18.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Leviathan Whale Blade
  Inscribed Leviathan Whale Blade
  $16.62
 • Tribute Upgrade Infuser - Fall Season 2015
  Tribute Upgrade Infuser - Fall Season 2015
  $15.27
 • Grasping Bludgeon
  Grasping Bludgeon
  $10.37
 • Trove Carafe 2019
  Trove Carafe 2019
  $5.61
 • Bracers of Aeons
  Bracers of Aeons
  $5.51
 • Bracers of Aeons
  Bracers of Aeons
  $5.51
 • Inscribed Nothlic Burden
  Inscribed Nothlic Burden
  $5.51
 • Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  $5.47
 • Inscribed Bitter Lineage
  Inscribed Bitter Lineage
  $5.46
 • Latticean Shards
  Latticean Shards
  $5.44
 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $3.90
1:0
 • Panalo:
  $251.85
 • Portuna:
  80.8%
 • Matagumpay na tiket:
  136998
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088082024-04-14 10:48:04
$203.51
80.8%
$16.45
6.5%
$15.27
6.1%
$10.48
4.2%
$6.14
2.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Crimson Flight of Epiphany
  Crimson Flight of Epiphany
  $203.51
 • Tribute Upgrade Infuser - Fall Season 2015
  Tribute Upgrade Infuser - Fall Season 2015
  $15.27
 • Trove Carafe 2019
  Trove Carafe 2019
  $5.61
 • Inscribed Nothlic Burden
  Inscribed Nothlic Burden
  $5.51
 • Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  Gold Fng Player Sticker - TI 2023
  $5.47
 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $5.34
 • Flourishing Lodestar
  Flourishing Lodestar
  $5.01
 • Taunt: Party On? Party Off!
  Taunt: Party On? Party Off!
  $2.04
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.02
 • Desert Burn Outfit
  Desert Burn Outfit
  $1.02
 • Desert Burn Outfit
  Desert Burn Outfit
  $1.02
 • Inscribed Piscean Pulverizer
  Inscribed Piscean Pulverizer
  $1.02
Тазик ?
 • Panalo:
  $64.25
 • Portuna:
  27.2%
 • Matagumpay na tiket:
  18887
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088072024-04-14 10:46:03
$20.43
31.8%
$17.50
27.2%
$10.84
16.9%
$10.37
16.1%
$5.12
8.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Elder Timebreaker
  Elder Timebreaker
  $20.43
 • Grasping Bludgeon
  Grasping Bludgeon
  $10.37
 • Trove Carafe 2019
  Trove Carafe 2019
  $5.61
 • Inscribed Nothlic Burden
  Inscribed Nothlic Burden
  $5.51
 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $5.34
 • Headdress of the Loyal Fold
  Headdress of the Loyal Fold
  $5.32
 • Arms of Desolation
  Arms of Desolation
  $5.21
 • Hidden Vector - Blade
  Hidden Vector - Blade
  $5.12
 • Hidden Vector - Blade
  Hidden Vector - Blade
  $1.36
Тазик ?
 • Panalo:
  $207.05
 • Portuna:
  13.0%
 • Matagumpay na tiket:
  101155
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №4088062024-04-14 10:44:36
$96.41
46.6%
$56.97
27.5%
$26.88
13.0%
$21.68
10.5%
$5.12
2.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Radiant Conqueror
  Radiant Conqueror
  $56.97
 • Belt of the Bladeform Aesthete
  Belt of the Bladeform Aesthete
  $55.36
 • Golden Ripper's Reel
  Golden Ripper's Reel
  $35.13
 • Provocation of Ruin Mask
  Provocation of Ruin Mask
  $10.23
 • Inscribed Inverse Bayonet
  Inscribed Inverse Bayonet
  $5.62
 • Trove Carafe 2019
  Trove Carafe 2019
  $5.61
 • Latticean Shards
  Latticean Shards
  $5.44
 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $5.34
 • Headdress of the Loyal Fold
  Headdress of the Loyal Fold
  $5.32
 • Arms of Desolation
  Arms of Desolation
  $5.21
 • Hidden Vector - Blade
  Hidden Vector - Blade
  $5.12
 • Hidden Vector - Blade
  Hidden Vector - Blade
  $5.12
 • Flourishing Lodestar
  Flourishing Lodestar
  $5.01
 • Hidden Vector - Blade
  Hidden Vector - Blade
  $0.68
 • Iceforged Set
  Iceforged Set
  $0.56
 • Contessa's Creed Weapon
  Contessa's Creed Weapon
  $0.34
Ipakita mas