Sentro ng Suporta para sa mga Gumagamit

Kung mayroon kayong mga problema, ikinagagalak naming tulungan kayo. Ang pinakamataas na panahon ng pagsagot ay 12 oras

Mag-login kayo para ma-access
Mag-click kayo sa tiket para makita ang sagot
o para madagdagan ang mensahe
ID Gumagamit Paksâ Status

Kung problema sa withdrawal, pakibigay number nito